شیلدهای جدید COVID-19 و تاثیر آن در جراحی دندان

شیلدهای جدید COVID-19 و تاثیر آن در جراحی دندان

شیلدهای جدید سازگار با محیط زیست COVID-19 می تواند محافظت بهتری در طول جراحی دندان ارائه دهد. با این شیلد ها بیماران و دندانپزشکان می‌توانند بهتر از COVID-19 و سایر ویروس‌ ها و باکتری ‌های معلق در هوا محافظت شوند، این شیلد جدید سازگار با محیط زیست توسط تیمی چند رشته ‌ای از دانشگاه بریستول […]

بیشتر بخوانید